Triển lãm thương hiệu Tresette tại các nước Châu Á

Tại Trung Quốc

trien-lam-tresette-tai-trung-quoc

trien-lam-tresette-tai-trung-quoc

trien-lam-tresette-tai-trung-quoc trien-lam-tresette-tai-trung-quoc

Tại Nhật Bản

Tại Việt Nam

 

Tại Hàn Quốc